locul unde toate interesele se intersectează

Recomandă pagina

Comisia de elaborare a modificărilor la legile privind administraţia publică locală şi organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova

Numărul actului

nr. 233-XV

Data

01.06.2001

Documente ataşate

HP_233-XV_01.06.2001.doc43 KB

Emitent
Membru
Preşedinte
Vicepreşedinte