locul unde toate interesele se intersectează

Recomandă pagina

Comisia pentru problemele ocrotirii monumentelor de istorie şi cultură

Numărul actului

nr. 1990-III

Data

07.09.2004

Documente ataşate

Decret_1990-III_07.09.2004.doc37 KB

Emitent
Membru
Preşedinte
Vicepreşedinte