locul unde toate interesele se intersectează

Recomandă pagina

Comisia pentru elaborarea şi realizarea Concepţiei reformei Forţelor Armate

Numărul actului

nr. 102-II

Data

20.03.1997

Documente ataşate

Decret_102-II_20.03.1997.doc41 KB

Emitent
Membru
 • BOTNARU Tudor
 • BRATUNOV Grigore
 • CALMOI Vasile
 • CHIŢAN Valeriu
 • COCIUG Anatol
 • DONŢUL Vladimir
 • GUŢU Ion
 • PASAT Valeriu
 • PLĂMĂDEALĂ Mihail
 • POPOV Mihai
 • SAMOILENCO Tudor
 • SIMAC Anatol
 • TURTUREANU Nicolae
Preşedinte
Secretar
 • CÎRLAN Gheorghe
Vicepreşedinte
 • CIUBUC Ion