locul unde toate interesele se intersectează

Recomandă pagina

Comisia interdepartamentală pentru coordonarea politicii statului în raioanele de est ale Republicii Moldova

Numărul actului

nr.77-II

Data

12.03.1997

Documente ataşate

Decret_77-II_12.03.1997.doc34.5 KB

Emitent
Membru
 • BRAGHIŞ Dumitru
 • BUŞULEAC Mihail
 • CUTCOVEŢCHI Nicolae
 • DARABAN Valeriu
 • LUCHIAN Nicolae
 • POISIC Mihail
 • PROCOPIŞIN Vasile
 • STRAŞNIC Ion
 • ŢURCANU Dumitru
 • ŢURCAN Vladimir
 • URSU Dumitru
Preşedinte
 • ŢĂRANU Anatol
Vicepreşedinte
 • MÎSLIŢCAIA Svetlana