locul unde toate interesele se intersectează

Порекомендовать страницу

Balan Oleg

PLDM Ministrul Afacerilor Interne

Период: 18.02.2015 - 06.11.2015
Причина: Demisia Guvernului în baza exprimării votului de neîncredere a Parlamentului, HOTĂRÎREA nr. 181 din 29.10.2015

Guvernul Gaburici

Биографические данные

  • Дата рождения: 27.11.1969

  • Место рождения: s. Cîrpeşti, r. Cantemir

  • Образование: 2007 - 2009 - Doctor habilitat în drept Drept Internaţional, Academia de Ştiinţe a Moldovei - Institutul de Istorie, Stat şi Drept 1995 - 1998 - Doctor în drept internaţional, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România 1990 - 1994 - Licenţiat în ştiinţe juridice Specializarea Drept, Academia de Poliţie „Alexandru loan Cuza”, Bucureşti, România

  • Профессиональная деятельность: 2014 - 2015 - rector al Academiei de Administrare Publică 2013 - 2014 - prim-prorector al Academiei de Administrare Publică 2010 - 2013 - vicerector al Academiei de Administrare Publică 2003-2010 - Director Departament Administrare Publică, Academia de Administrare Publică 2003 - Şef Catedră Drept Public, Academia de Administrare Publică 1994-2002 - lector, lector superior, conferenţiar universitar, şef-adjunct catedră, şef catedră, Decan al Facultăţii de drept, director al Liceului de cădeţi a Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova Academia „Ştefan cel Mare" a Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

  • Download CVDOC, 192.5 КБ

Декларации доходов

Декларации интересов

Кандидат на выборы со стороны партии

Click on the desired job to view its details.