locul unde toate interesele se intersectează

Порекомендовать страницу

Ciobanu Sergiu

Autoritate Publica Centrala

Период: 13.01.2014 - настоящий

Биографические данные

  • Образование: 2006 – Master în drept internațional, USM 2001-2005 – Facultatea Drept, ULIM 2000-2004 – Facultatea REI, ASEM

  • Профессиональная деятельность: 2014-prezent – Director, ANRE 2013 – Director General, ANRE 2010-2013 – Președinte, Consiliul de Administrare SA, “Combustibil Solid” 2010-2013 – Membru, Consiliul de Administrare, ÎS „Aeroportul Marculesti”, SA “MoldExpo”, ÎS „Camera Înregistrării de Stat” 2009-2013 – Viceministru al Economiei RM 2006-2009 – Economist, Director-adjunct, Director - Institutul de Economie, Finanțe și Statistică 2004-2006 – Director Comercial, SRL “Comemerald” 2003-2004 – Specialist contracte externe, SA “AgroPetrol” 2004-2014 – Lector Universitar în cadrul ASEM, USM 2006-2010 – Cercetător științific, Cercetător științific superior - Institutul de Economie, Finanțe și Statistică

Декларации доходов

Декларации интересов

Кандидат на выборы со стороны партии

Click on the desired job to view its details.

Подтвержденные связи

Возможные связи