locul unde toate interesele se intersectează

Recomandă pagina

Calmîc Octavian

PDM Viceprim-ministru Ministrul Economiei

Perioada: 20.01.2016 - prezent

Guvernul Filip

Date biografice

  • Data naşterii: 09.10.1974

  • Studii: 2003-prezent: Academia de Studii Economice din Moldova, Management şi comerţ exterior, doctorand cu tema de cercetare: „Mecanismele de promovare a comerţului exterior” 2001: Institutul de perfecţionare din cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (O.M.C.), diplomă în politică comercială şi comerţ exterior, Geneva, Elveţia 1998: Institutul de perfecţionare a O.M.C. din Geneva, Expert în normele O.M.C., Elveţia 1991-1996: Academia de Studii Economice din Moldova, Diplomă în management, Chişinău, Republica Moldova 1991-1992: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Matematică aplicată, Chişinău, Republica Moldova

  • Activitate profesională: 2009-21 ianuarie 2016: Viceministru pe domeniul cooperării economice internaționale, Ministerul Economiei, Republica Moldova 2005-2009: Director, Direcţia generală de politici comerciale, Ministerul Economiei şi Comerţului, Republica Moldova 2001-2005: Şef, Direcţia principală de regimuri comerciale şi O.M.C., Ministerul Economiei, Republica Moldova 2004-prezent: Membru al Subcomitetului II Republica Moldova-UE: "Comerţ şi Investiţii" 2004-prezent: Reprezentant al Republicii Moldova în relaţiile comercial-economice cu ţările CEFTA 2003-2004: Negociator principal al Acordurilor de comerţ liber semnate de Republica Moldova cu ţările Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-est 1999-2003: Membru al Grupului de lucru în domeniul comerţului, Cartea energetice europene, Bruxelles, Belgia 1998-2001: Membru al Grupului de negociere al aderării Republicii Moldova la O.M.C. 1998 – 2001: Şef-adjunct, Direcţia principală O.M.C., Ministerul Economiei şi Reformelor, Republica Moldova 1996 – 1998: Specialist principal, Direcţia colaborare internaţională bilaterală, Ministerul Economiei, Republica Moldova

Declaraţii de venit

Declaraţii de interes

Candidat la alegeri din partea partidului

Accesează orice funcţie de mai jos ca sa vezi informaţie detaliată.

Conexiuni confirmate

Conexiuni posibile