locul unde toate interesele se intersectează

Recomandă pagina

Cărare Viorica

Autoritate Publica Centrala

Perioada: 12.07.2013 - prezent

Date biografice

  • Data naşterii: 30.07.1966

  • Studii: 2003 Obţinerea titlului de profesor universitar, la specialitatea 08.00.14, „Economie mondială; relaţii economice internaţionale”, catedra Relaţii Economice Internaţionale, Academia de Studii Economice din RM (ASEM) 2001 Obţinerea gradului ştiinţific de doctor habilitat în ştiinţe economice, la specialitatea 08.00.14, „Economie mondială; relaţii economice internaţionale” 1993 Obţinerea diplomei de doctor în ştiinţe economice, la specialitatea 08.00.05, „Economie şi Management (în ramură)” 1983-1988 Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Economie, obţinerea diplomei de studii superioare, cu calificarea “economist”, specializarea “Planificarea Industrie

  • Activitate profesională: 2013-prezent - preşedinte al Plenului Consiliului Concurenţei 2007-2013 - director general al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei 2006–2007 - director al Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 1995-2006 - şef-catedră, profesor, catedra Relaţii Economice Internaţionale, ASEM 1993-1995 - prodecan, facultatea Management, ASEM 1992-1993 - lector, lector superior, catedra Management, ASEM 1988-1990 - economist în secţia plan-salarizare, Universitatea de Stat din Republica Moldova

Declaraţii de venit

Declaraţii de interes

Candidat la alegeri din partea partidului

Accesează orice funcţie de mai jos ca sa vezi informaţie detaliată.