locul unde toate interesele se intersectează

Recomandă pagina

Derjanschi Valeriu

Autoritate Publica Centrala

Perioada: 01.01.2009 - prezent

Date biografice

  • Data naşterii: 28.07.1958

  • Locul naşterii: s. Vasileuţi, r-nul Rîşcani, RM

  • Studii: 1981-1985 – Competitor la catedra de Zoologie, USM; 1975-1980 – Universitatea de Stat din Moldova.

  • Activitate profesională: prezent - vicepreşedinte al Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare, conducător al Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării; 2004-prezent – Membru al Asambleei a Academiei de Ştiinţe a Moldovei; 2003-prezent – Preşedinte al Societăţii Entomologice din Republica Moldova; 2001-prezent – Şef de laborator, IZ al AŞM; 1998-2001 – Cercetător ştiinţific coordonator, IZ al AŞM; 1986-1998 – Cercetător ştiinţific superior, Institutul de Zoologie şi Fiziologie al Academiei de Ştiinte a RSSM (Institutul de Zoologie al AŞM), Chişinău; 1983-1986 – Cercetător ştiinţific inferior, ICŞDT; 1980-1983 – laborant superior, Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Tutunului (ICŞDT) Grătieşti, Chişinău.

Declaraţii de venit

Declaraţii de interes

Candidat la alegeri din partea partidului

Accesează orice funcţie de mai jos ca sa vezi informaţie detaliată.

Conexiuni confirmate

Conexiuni posibile