locul unde toate interesele se intersectează

Recomandă pagina

Guţuţui Veaceslav

Autoritate Publica Centrala

Perioada: 27.09.2013 - prezent

Date biografice

  • Data naşterii: 01.09.1976

  • Locul naşterii: or. Nisporeni

  • Studii: 2011-prezent - studii masterat, specialitatea Administraţie Publică; Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele RM; 2000-2005 - studii doctorat, specialitatea Finanţe, Monedă, Credit; Universitatea Liberă Internaţională din Moldova; 2001-2013 - cursuri şi stagii de perfecţionare profesională în domeniul managementului public, finanţe şi investiţii, planificare strategică, economie locală şi regională, cooperare transfrontalieră în Franţa, Olanda, S.U.A., Germania, România, Cehia, Polonia, Slovacia, Letonia, Estonia, Federaţia Rusă; 1993-1998 - economist, specialitatea Finanţe şi Credit; Academia de Studii Economice din Moldova; 1983-1993 - studii medii de cultură generală, Şcoala medie nr. 3 din or. Nisporeni.

  • Activitate profesională: 2013-prezent - membru al Plenului Consiliului Concurenţei; 2010-2013 - viceministru, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor; 2008-2010 - manager de proiect, Proiectul Uniunii Europene „Dezvoltarea traseelor turistice în Zona Turistică Nisporeni-Prut”; 2004-2009 - director executiv, Institutul de Rezolvare a Conflictelor INRECO; 2000-2008 - lector superior, catedra Finanţe, Departamentul Ştiinţe Economice; Universitatea Liberă Internaţională din Moldova; 2003-2008 - manager de proiecte, Business Consulting Institute; 2002-2003 - şef al Direcţiei Economie şi Reforme, Direcţia Generală Economie, Agricultură şi Reforme; Consiliul Judeţean Chişinău; 2001-2001 - manager aprovizionări-vânzări, S.A. “Compania Basavin & Co”; 2000-2001 - şef al secţiei vânzări, S.A. “Combinatul de Produse Cerealiere Chişinău”; 1999-2000 - marketolog, secţia marketing; S.A. “Concernul Moldacom”; 1998-2001 - profesor la discipline economice, Colegiul Naţional de Comerţ al A.S.E.M..

Declaraţii de venit

Declaraţii de interes

Candidat la alegeri din partea partidului

Accesează orice funcţie de mai jos ca sa vezi informaţie detaliată.