locul unde toate interesele se intersectează

Recomandă pagina

Perju Veaceslav

Autoritate Publica Centrala

Perioada: 01.01.2009 - prezent

Date biografice

  • Data naşterii: 18.08.1953

  • Locul naşterii: or. Briceni, RM

  • Studii: 1991-1994 – Institutul de Aviaţie din Moscova, postdoctorat la specialitatea „Calculatoare, sisteme şi reţele” (teza de doctor habilitat susţinută în 1994); 1979-1982 – Institutul de Aviaţie din Moscova, doctorat la specialitatea "Organizarea structurilor şi a proceselor de calcul în calculatoare, complexe şi sisteme" (teza de doctor susţinută în 1982); 1972-1977 – Institutul Politehnic din Chişinău, specialitatea "Automatică şi telemecanică"; 1968-1972 – Colegiul Electromecanic din Chişinău, specialitatea "Producerea aparatajului de automatică şi telemecanică".

  • Activitate profesională: 2009-prezent - vicepreşedinte al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova, conducător al Comisiei de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic; 2005–2009 - Decanul facultăţii de Informatică şi Inginerie, ULIM; 2005–prezent - Membru al Comitetului Tehnic de Standardizare "Tehnologia Informaţiei"; 2004-prezent - membru al Comisiei Internaţionale în Optica ICO; 2003-prezent - membru al grupelor de lucru „Impact of Information Tecnologies on the National Security” şi „Advanced Distributed Learning” ale Consorţiului Academiilor Militare şi Instituţiilor de Studii în Securitate din cadrul Programului „Parteneriat pentru Pace”; 2003-2005 - membru al colegiului de redacţie al revistei „Computer Science Journal of Moldova”; 1999–2009 - Şef al Departamentului de Informatizare, Universitatea Tehnică a Moldovei; 1999-2008– membru al comisiei de experţi a Consiliului Suprem de Atestare pe lângă Guvernul RM (din 2004 – Consiliul Naţional de Acreditare şi Atestare); din 1999 – academician – membru al Academiei Internaţionale de Informatizare a ONU; 1999 – consilier principal în problemele ştiinţei al Parlamentului Republicii Moldova; 1998-2001– membru al Consiliului pentru Resursele Informaţionale şi Informatizare pe lângă Preşedintele RM; din 1996 – vice-preşedinte şi director executiv al Comitetului Naţional din Republica Moldova al Societăţii Tehnico-ştiinţifice Internaţionale în Inginerie Optică SPIE (SPIE-Moldova); 1987-1999– lector superior, conferenţiar la catedra Tehnică de calcul, Institutul Politehnic din Chişinău; 1985-1986– Universitatea din Londra, lucru ştiinţific şi didactic; 1977-1985 – lector-asistent, lector superior la catedra Tehnică de calcul, Institutul Politehnic din Chişinău.

Declaraţii de venit

Declaraţii de interes

Candidat la alegeri din partea partidului

Accesează orice funcţie de mai jos ca sa vezi informaţie detaliată.