locul unde toate interesele se intersectează

Recomandă pagina

Rusu Stanislav

Autoritate Publica Centrala

Perioada: 17.12.2013 - prezent

Date biografice

  • Data naşterii: 11.12.1977

  • Studii: 2001–2005 - Facultatea Drept public, Universitatea de Stat din Moldova; 1995–2000 - facultatea Relaţii economice internaţionale, Academia de Studii Economice din Moldova; 1995 - înmatriculat, Universitatea Tehnică din Moldova; 1985–1995 - şcoala medie nr. 1, Şoldăneşti, RM.

  • Activitate profesională: 2013 - director general adjunct, Agenţia Turismului; 2011–2013 - preşedintele Asociaţiei Naţionale a Hotelurilor şi Restaurantelor din RM; 2010–2013 - Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, şef Direcție management strategic, şef adjunct Direcţie Relaţii publice, cooperare internaţională şi integrare europeană, expert, persoană de contact a Organizaţiei Internaţionale a Administraţiilor Fiscale; 2008–2010 - şef Direcţie Coordonare şi marketing, Ministerul Culturii şi Turismului; 2006–2008 - şef Serviciu Relaţii internaţionale şi integrare europeană, Ministerul Culturii şi Turismului; 2006 - lector în economie (activitate prin cumul), Academia de Studii Economice din Moldova; 2005 - şef Direcţie Reglementarea activitaţii turistice, Ministerul Culturii şi Turismului; 2004 - şef Direcţie principală Relaţii internaţionale şi marketing, Departamentul Dezvoltarea Turismului; 2003-2004 - şef Direcţie Autorizare şi control, Departamentul Dezvoltarea Turismului; 2000–2003 - şef Secţie Politică şi reglementarea activităţii turistice, Agenţia Naţională de Turism a RM.

Declaraţii de venit

Declaraţii de interes

Candidat la alegeri din partea partidului

Accesează orice funcţie de mai jos ca sa vezi informaţie detaliată.

Conexiuni confirmate

Conexiuni posibile