locul unde toate interesele se intersectează

Recomandă pagina

Comisia republicană permanentă pentru organizarea evaluării şi comercializării bunurilor sechestrate

Numărul actului

nr.685

Data

23.07.1997

Documente ataşate

HG_685_23.07.1997.doc359.5 KB

HG_1538_27.11.2002.doc70.5 KB

HG_161_19.02.2004.doc116.5 KB

HG_652_10.06.2004.doc30 KB

HG_406_09.04.1998.doc148.5 KB

OMF_30_03.03.1999.doc71.5 KB

Emitent
Membru
 • Galaţchii Andrei
 • Vrabii Natalia
 • Surelu Larisa
 • Zelenîi Svetlana
 • Ermurache Nelia
 • Stratulat Angela
 • Bîtcă Margareta
 • Revenco Victor
 • Bogaci Toma
 • Cimpoieş Vladimir
 • Colesnic Nina
 • Verbiţcaia Nina
 • Papeta Vasile
 • Grama Ion
 • Sărăcuţa Vasile
 • Bostan Petru
 • Bondari Veaceaslav
 • Goja Liuba
 • Mihailov Mihail
 • Ivanova Natalia
 • Baicev Dumitru
 • Burdianov Ion
 • Ambros Svetlana
 • Şovgur Valentina
 • Chiriac Ghenadie
 • Băeşu Iurie
 • Şpac Vladimir
 • Mazur Ina
 • Popovschi Alexandru
 • Blănuţu Tudor
 • Cotună Vasile
 • Gorbacia Larisa
 • Căpriţa Vladimir
 • Docanin Vladimir
 • Sclearova Ana
 • Profir Tudor
 • Voinu Afanasie
 • Curchi Ion
 • Trofim Natalia
 • Iurco Raisa
 • Poiată Tamara
 • Poceanoc Elena
 • Plămădeală Grigore
 • Georgiţă Lidia
 • Marian Liuba
 • Guzun Boris
 • Alievschii Tatiana
 • Chizilova Efimia
 • Glodea Valeriu
 • Aftenii Maria
 • Donceva Tatiana
 • Burlaca Rima
 • Gargalîc Artur
 • Formuzal Maria
 • Trifăuţan Dumitru
 • Pereverzeva Ecaterina
 • Rachieru Svetlana
 • Chiseliţă Alexandru
 • Ceban Olga
 • Eşan Ana
 • Borţevici Olga
 • Eremciuc Leonid
 • Vataga Ion
 • Scurtu Valentina
 • Rotarciuc Galina
 • Buciuc Ala
 • Cebotari Nadejda
 • Viţa Irina
 • Rîmiş Vasile
 • Budeci Veaceaslav
 • Martohan Larisa
 • Gratii Olga
 • Spinovschi Vitalie
 • Socolovschi Marin
 • Lîsîi Lidia
 • Musteaţă Gheorghe
 • Maistrenco Constantin
 • Rusu Dina
 • Cristofor Pavel
 • Anii Eugenia
 • Rusu Gheorghe
 • Tarasiuc Victor
 • Temnov Boris
 • Haruţa Victor
 • Arapan Lidia
 • Safina Zulfia
 • Baltag Gheorghe
 • Lîcov Victor
 • Colibaba Victor
 • Balan Vladimir
 • Mahu Gheorghe
 • Olaru Petru
 • Munteanu Vasile
 • Vintilă Iurie
 • Vasiliţa Alexandru
 • Creţu Ion
 • Lungu Anastasia
 • Danilescu Galina
 • Catană Alexei
 • Dimitroglo Gheorghe
 • Moraru Ion
 • Lupu Eugenia
 • Banari Valentin
 • Nicu Savelii
 • Lazări Mihail
 • Volnu Iulia
 • Morari Tatiana
 • Grigoreţ Geta
 • Stepanenco Leonid
 • Agrici Mihai
 • Bujor Ion
 • Căpăţînă Ion
 • Mardari Tudor
 • Spirina Nina
 • Vizitiu Valentina
 • Blănuţă Maria
 • Cojocaru Nadejda
 • Rotari Tatiana
 • Frecăuţan Vasile
 • Condriţchii Vasile
 • Surdu Victor
 • Trigan Alexei
 • Tabarcea Vitalie
 • Fiolocovschii Alexandru
 • Braşoveanu Tudor
 • Stanciu Vasile
 • Martîniuc Mircea
 • Cojocari Maria
 • Lisnic Alexandru
 • Drăgan Serghei
 • Petrea Valeriu
 • Croitoru Gheorghe
 • Ursu Ion
 • Tamaciuc Pavel
 • Buduja Galina
 • Lupan Ana
 • Dereli Larisa
 • Volciuc Vasile
 • Salaur Tamara
 • Ceban Galina
 • Ceapă Nicolae
 • Burescu Alexandru
 • Ostanin Vasile
 • Truhanov Fiodor
 • Casapov Nicolae
 • Cavlac Anatolie
 • Gheorghiţa Vasile
 • Danu Dumitru
 • Şciuric Vasile
 • Iapără Ion
 • Deliu Valentina
 • Ţîcu Nicolai
 • Reznic Victor
 • Petruşenco Ruslan
 • Manzul Petru
 • Socolov Serghei
 • Bogoev Ivan
 • Boicenco Vladimir
 • CEBOTAREAN Dorina
 • NUNU Dumitru
 • SERDIUC Irina
 • GOIAN Anatol
 • BÎRSAN Alexandru
 • CEBOTARI Constantin
 • PĂCURARU MIHAI
 • G0IAN Vasile
 • CRISTEA Tudor
 • ROMANENCO Nadejda
 • GLAVAN Andrei
 • PRISĂCARU Ion
 • GIŢAN Sergiu
 • BORŢEVICI Olga
 • BĂLĂNUŢĂ Mihai
 • GÎNDEA Tudor
 • BANARI Ion
 • CODIŢA Galina
 • CHIRIACIUC Galina
 • ŢURCAN Valentina
 • TELPIZ Zaharia
 • SCRIPCARU Valentin
 • NAZAROVA Lidia
 • GROSU Igor
 • FOCŞA Aurelia
 • MANCOŞ Nadejda
 • OLIŞEVSCHI Tatiana
 • CIOBANU Alexandru
 • CÎLICIC Nina
 • TARLAC Vasilii
 • RUSU Dina
 • GUŢI Dorel
 • IASÎR Lidia
 • LAVRIC Valentina
 • MUNTEANU Andrei
 • MARIN Vasile
 • BRÎNZĂ Liliana
 • URÎTU Andrei
 • COLUN Galina
 • KAVLAC Alexandru
 • TRUHANOV Tudor
 • PATRAŞ Valeriu
 • DUCA Svetlana
 • COJOCARI Maria
 • BOTNARU Angela
 • ENACHE Ion
 • MĂMĂLIGĂ Taisia
 • Ţurcan Ion
 • Cebotarean Dorina
 • Nunu Dumitru
 • Serdiuc Irina
 • Goian Anatol
 • Bîrsan Alexandru
 • Cebotari Constantin
 • Calaraş Constantin
 • Paraschiv Filip
 • Nicorici Tudor
 • Cojocaru Viorel
 • Cimpoeş Vladimir
 • Cristea Tudor
 • Lipii Vera
 • Anton Serghei
 • Vengher Anatolie
 • Titarenco Lilia
 • Ţurcanu Lilia
 • Cuiumju Constantin
 • Croitor Svetlana
 • Iordachescu Zinaida
 • Trocin Veaceslav
 • Pleşca Svetlana
 • Dobuleac Silvia
 • Cracanuţă Anatolii
 • Morari Vasile
 • Ţarălungă Boris
 • Ţurcan Valentina
 • Livinschi Vladimir
 • Andronic Marin
 • Filipov Vasilii
 • Tarlev Elena
 • Fetchevici Ion
 • Moraru Boris
 • Boghean Nicolae
 • Josan Snejana
 • Linga Andrei
 • Cerneanu Sergiu
 • Grosu Igor
 • Bivol Veronica
 • Colin Victor
 • Baicev Oleg
 • Nour Ion
 • Bobeico Iurie
 • Boriz Iurie
 • Paraschiv Ecaterina
 • Trifăuţan Dumitru
 • Sandu Oleg
 • Moraru Boris
 • Chiurcciu Vlad
 • Cozma Veaceslav
 • Axenti Constantin
 • Cerneanu Sergiu
 • Babenco Valentina
 • Florea Zinaida
 • Smoleac Nicolai
 • Burbulea Ana
 • Blajievschi Maria
 • Celac Raisa
 • Bujac Valentin
 • Budeci Veaceslav
 • Viţa Irina
 • Cojocaru Ghenadie
 • Avasiloaiei Radu
 • Porubin Galina
 • Nicolaev Mihail
 • Chirilov Ruslan
 • Munteanu Igor
 • Prodaniuc Natalia
 • Căsuţă Anatol
 • Ciobanu Alexandru
 • Doiceva Tatiana
 • Cainac Alexandru
 • Gagauz Valeriu
 • Agrici Mihail
 • Chistruga Vlad
 • Spînu Nicolai
 • Lupu Anatol
 • Rusu Dina
 • Gherghiţă Serghei
 • Creciun Ariadna
 • Bulimaga Vasile
 • Ivasişin Alexandru
 • Romanov Maria
 • Sevastian Andrei
 • Cucimacră Victor
 • Cucu Parascovia
 • Slivciuc Iurii
 • Catană Eugenia
 • Pînzari Pavel
 • Popov Anatol
 • Lazari Anatolii
 • Lazari Vera
 • Goian Anatolii
 • Zmeu Sergiu
 • Ceban Agnesa
 • Muşinschii Arcadie
 • Lefter Dumitru
 • Ataman Alexandru
 • Trihuc Natalia
 • Lungu Mihail
 • Brînză Liliana
 • Erhan Boris
 • Colun Galina
 • Juncu Efim
 • Kavlak Alexandru
 • Gosudarev Alexandru
 • Daradur Mihail
 • Cerneanu Sergiu
 • Şciuric Vasile
 • Darii Ludmila
 • Medvedi Alexandru
 • Ludin Oleg
 • Maxian Larisa
 • Pelevaniuc Petru
 • Grincu Radu
 • Balan Eugeniu
 • Balţatu Margareta
 • Cojocaru Valeriu
 • Snegur Mihai
 • Perciun Maria
 • Nichitov Valeriu
 • Bordian Feodosii
 • Sobacinschi Ludmila
 • Cucoş Elena
 • Pavalache Iurii
 • Pleşca Valentina
 • Manole Vera
 • Popescu Valeriu
 • Gîrlea Vitalie
 • Pînzari Lidia
 • Melnic Anatolii
 • Pintea Mihai
 • Ciobanu Nicolae
 • Cardauc Viorel
 • Colin Victor
 • Bulat Viorica
 • Purice Valentin
 • Munteanu Mihai
 • Pascaru Vasile
 • GALAŢCHI Andrei
 • VRABIE Natalia
 • LEMEŞEV Elena
 • ERMURACHE Neli
 • STRATULAT Angela
 • BÎTCĂ Margareta
 • REVENCU Victor
 • MOCREAC Anatol
 • CIMPOIEŞ Vladimir
 • MILICENCO Iurie
 • MOSIEVSCHI Tamara
 • VERBIŢCHI Nina
 • ŢARĂLUNGĂ Boris
 • GRAMA Ion
 • ŞARĂCUŢA Vasile
 • BOSTAN Petru
 • BONDARI Veaceslav
 • GOJAN Liubov
 • MIHAILOV Mihail
 • IVANOVA Natalia
 • BAICEV Dumitru
 • BURDIANOV Ion
 • AMBROS Svetlana
 • ŞOVGUR Valentina
 • CHIRIAC Ghenadie
 • BĂEŞU Iurie
 • ŞPAC Vladimir
 • MAZUR Nina
 • BLĂNUŢĂ Tudor
 • POPOVSCHI Alexandru
 • BRATU Ştefan
 • GORBACIOVA Larisa
 • CĂPRIŢA Vladimir
 • ADVEENCO Ludmila
 • SCLEAROVA Ana
 • PROFIR Tudor
 • VOINU Afanasie
 • CHIURCIU Vadim
 • TROFIM Natalia
 • IURCO Raisa
 • POIATĂ Tamara
 • POCINOC Elena
 • PLĂMĂDEALĂ Grigore
 • GHEORGHIŢĂ Lidia
 • MARIAN Liuba
 • GUZGAN Boris
 • ALIŞEVSCHI Tatiana
 • CHIZILOVA Efimia
 • GLODEA Valeriu
 • DIACIUC Silvia
 • DONCEVA Tatiana
 • BURLACA Rima
 • GARGALÎC Artur
 • FORMUZAL Maria
 • TRIFĂUŢAN Dumitru
 • PEREVERZEVA Ecaterina
 • RACHIERU Svetlana
 • CHISELIŢĂ Alexandru
 • CEBAN Olga
 • EŞAN Alexandra
 • BORŢEVICI Olga
 • EREMCIUC Leonid
 • SCRIPCARI Ion
 • SCURTU Valentina
 • ROTARCIUC Galina
 • VLAICO Boris
 • LUPAŞCU Tamara
 • PSIGREEV Valerii
 • RÎMIŞ Vasile
 • BUDECI Veaceslav
 • MARTOHAN Larisa
 • GRATII Olga
 • CHITIC Iurie
 • SOCOLOVSCHI Marin
 • LÎSÎI Lidia
 • MUSTEAŢĂ Gheorghe
 • EMELIANOVA Elena
 • RUSU Dina
 • CRISTOFOR Pavel
 • ANII Eugenia
 • RUSU Gheorghe
 • TARASIUC Victor
 • TEMNOV Boris
 • HARUŢA Victoria
 • MAZNIC Iurie
 • STRÎMBANU Gabriela
 • BALTAG Gheorghe
 • LÎCOV Victor
 • BALAN Vladimir
 • MÎRZA Viorica
 • MAHU Gheorghe
 • OLARU Petru
 • MUNTEANU Vasile
 • VINTILĂ Iurie
 • PALANCICA Valeriu
 • VASELIŢA Alexandru
 • CODREANU Petru
 • SUBŢIREL Grigore
 • ANGHELOV Ion
 • CATANĂ Alexei
 • DIMITROGLO Gheorghe
 • MORARU Ion
 • LUPU Eugeniu
 • BANARI Valentin
 • NICU Savelii
 • LAZĂRI Mihail
 • BOLUN Iulia
 • MORARI Tatiana
 • GRIGOREŢ Geta
 • STEPANENCO Leonid
 • AGRICI Mihai
 • BUJOR Ion
 • ROŞCA Gheorghe
 • CĂPĂŢÎNĂ Ion
 • MARDARI Tudor
 • SPIRINA Nina
 • VIZITIU Valentina
 • BLĂNUŢĂ Maria
 • COJOCARU Nadejda
 • ROTARI Tatiana
 • FRECĂUŢAN Vasile
 • CONDRIŢCHI Vasile
 • SURDU Victor
 • CRIGAN Alexandru
 • TABARCEA Vitalie
 • FIOLCOVSCHI Alexandru
 • BRAŞOVAN Tudor
 • STANCIUC Veaceslav
 • COJOCARI Maria
 • BELOUS Claudia
 • DRĂGAN Serghei
 • COJOCARI Polina
 • PETREA Valeriu
 • URSU Ion
 • MALAI Vasile
 • SOILIŢĂ Marina
 • BURDUJA Galina
 • LUPAN Ana
 • DERELI Larisa
 • VOLCIUC Vasile
 • SALAUR Tamara
 • CEBAN Galina
 • CEAPĂ Nicolae
 • COSTIUC Valentin
 • OSTANIN Vasile
 • TRUHANOV Fiodor
 • CASAPOV Iurie
 • CAVLAC Alexandru
 • GHEORGHIŢĂ Vasile
 • DANU Dumitru
 • ŞCIURIC Vasile
 • IAPĂRĂ Ion
 • DELIU Valentina
 • NICU Nicolai
 • REZNIC Victor
 • PETRUŞENCO Ruslan
 • MANZUL Petru
 • SOCOLOV Serghei
 • BOGOEV Ivan
 • BOICENCO Vladimir
 • Lungu Vasilii
 • Gladii Tudor
 • Clevţov Anatol
 • Cristea Tudor
 • Crivorucico Boris
 • Cibotari Iurii
 • Berzan Ştefan
 • Gonciaruc Serghei
 • Poştaru Alexandru
 • Caciuc Andrei
 • Culea Tudor
 • Cozima Veaceslav
 • Coliban Dumitru
 • Ghelan Maria
 • Grosu Igor
 • Spînu Constantin
 • Pcela Galina
 • Ceban Tudor
 • Porubin Ion
 • Cesnocov Emilia
 • Ivanov Iurii
 • Guţu Ghenadii
 • Artenii Gheorghii
 • Ceban Ion
 • Vrăjitorul Serghei
 • Banari Octavian
 • Poiată Ion
 • Zaharia Ion
Preşedinte
 • Mocreac Anatol
 • URSACHI Alexandru
 • Mejinschii Valentin
 • Muntean Ghenadie
 • DUCA Procopie
 • Tricolici Nicolai
Secretar
 • Popescu Parascovia
 • RUSU Anatolie
 • Raţă Vladimir
 • MOVILEANU Maria
Vicepreşedinte