locul unde toate interesele se intersectează

Recomandă pagina

Hot. Curţii de Conturi priv. rezultatele control. asupra execut. de către conducerea S.A. "Apă-Canal Chişinău" şi S.A. "Termocom" din mun.Chişinău a HG RM nr.337 din 25.05.95 "Cu privire la contorizarea apei şi a energiei termice consumate..."