locul unde toate interesele se intersectează

Recomandă pagina

Hot. CC priv. rez. control. efectuat la Î.S. "Sudacon" a Comit. Ex. al U.T.A.Găgăuzia as. valorif. credit. acordat de "Export-Credit-Bank" (Turcia) sub garanţia şi cu contrib. Guv. RM pentru finanţ. Proiect. de aproviz. cu apă potab. a raioan. de sud a RM