locul unde toate interesele se intersectează

Recomandă pagina

Comisia specializată de evaluare academică şi acreditare la profilurile 1200 Pedagogie, 1250 Psihologie, şi 1270 Asistenţă socială

Numărul actului

nr.1343

Data

06.12.2001

Documente ataşate

HG_1343_06.12.2001.doc232 KB

HG_32_15.01.2002.doc31 KB

Emitent
Membru
 • Barbăneagră Alexandra
 • Botnari Valentina
 • Cioclea Mihai
 • Ciorbă Constantin
 • Cojocaru Victoria
 • Crăciun Claudia
 • Cuzneţov Larisa
 • Gribincea Tatiana
 • Guţu Zoia
 • Juc Grigore
 • Mocanu Liuba
 • Morărescu Maia
 • Neagu Veronica
 • Pălărie Viorica
 • Panico Vasile
 • Patraşcu Dumitru
 • Petrenco Liuba
 • Petrov Simion
 • Platon Carolina
 • Prigorschi Claudia
 • Racu Aurelia
 • Racu Igor
 • Rusnac Virginia
 • Tereşciuc Raisa
 • Sîrcu Gheorghe
 • Vasiliev Maria
 • Mironiuc Ala