locul unde toate interesele se intersectează

Recomandă pagina

Comisia specializată de evaluare academică şi acreditare la profilurile 1800 Economie şi 2900 Servicii

Numărul actului

nr.1343

Data

06.12.2001

Documente ataşate

HG_1343_06.12.2001.doc232 KB

Emitent
Membru
 • Alcaz Tudor
 • Badîr Iurie
 • Barbăroşie Ecaterina
 • Borţoi Svetlana
 • Buga Oleg
 • Burlacu Natalia
 • Cainarean Emilia
 • Caraganciu Anatolie
 • Cazacu Iurie
 • Cernavca Mihail
 • Chircă Sergiu
 • Chişlari Elena
 • Cojocaru Vadim
 • Cojuhari Andrei
 • Cozlov Natalia
 • Diligul Natalia
 • Feuraş Eugenia
 • Frecăuţanu Alexandru
 • Fuior Elena
 • Gavriliţa Vladimir
 • Haruţă Dumitru
 • Ilieşov Tatiana
 • Jalencu Marian
 • Maleca Tudor
 • Maximilian Silvestru
 • Mărgineanu Aureliu
 • Melinte Claudia
 • Mija Alexandru
 • Moldovanu Dumitru
 • Moraru Nina
 • Nederiţa Alexandru
 • Petrovici Semion
 • Rusnac Valentin
 • Sanalatii Ion
 • Sanduţa Tatiana
 • Şavga Larisa
 • Ştahovschi Ada
 • Tocan Parascovia
 • Tomiţă Petru
 • Tuhari Tudor
 • Turcov Elena
 • Ţurcanu Nicolae
 • Ţurcanu Viorel
 • Umaneţ Valeriu
 • Ursu Boris
 • Zbîrciog Valeriu