locul unde toate interesele se intersectează

Recomandă pagina

Comisia pentru verificarea rezultatelor evaluării prejudiciilor cauzate de calamităţile naturale

Numărul actului

76-d

Data

22.06.2016

Documente ataşate

D I S P O Z I Ţ I E comisie prejudicii.doc41.5 KB

Emitent
Membru
 • BALAN Victor consultant superior
 • Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
 • IONCU Nichifor şef de direcţie
 • Agenţia Rezerve Materiale
 • VACARI Valeriu şef de secţie
 • Agenţia Rezerve Materiale
 • GRUMEZA Vasile inspector superior
 • Inspecţia financiară
 • DONICI Vadim inspector
 • Inspecţia financiară
 • CURMEI Ion
 • şef adjunct al Inspecţiei teritoriale în construcţii „Centru”
 • mun.Chişinău
 • MITREA Constantin
 • şef adjunct al Inspecţiei teritoriale în construcţii „Centru”
 • mun.Chişinău
Preşedinte
 • OPREA Alexandru