locul unde toate interesele se intersectează

Recomandă pagina

Comitetul naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane

Numărul actului

nr.1219

Data

09.11.2001

Documente ataşate

HG_1219_09.11.2001.doc126.5 KB

HG_872_08.07.2002.doc31.5 KB

HG_1100_09.09.2003.doc31 KB

HG_775_01.08.2005.doc64 KB

HG_472_26.03.2008.doc375 KB

HG_795_03.12.2009.doc48 KB

HG_835_13.09.2010.doc446 KB

HG_900_02.12.2011.doc49.5 KB

HG_1256_11.11.2008.doc38 KB

Emitent
Membru
 • CLIPA Constantin
 • APOSTOL Anghelina
 • CARPOV Eugen
 • CHIRINCIUC Galina
 • PĂDUREA Nadejda
 • URSU Ion
 • STRĂJESCU Maria
 • CERTAN Valeriu
 • GORINCIOI Mihail
 • MUNTEANU Valeriu
 • BUCUN Nicolae
 • ŢURCANU Gheorghe
 • BOLUN Petru
 • CORNEŢCHI Sergiu
 • BABENCO Oleg
 • RUSU Simion
 • BEJAN Ion
 • SLONOVSCHI Vitalie
 • CLIMOVEŢCHI Margareta
 • LAZARI Constantin
 • CARAMAN Ghenadie
 • RUSU Eugen
 • Eşanu Nicolae
 • Mîndru Victor
 • Kistruga Eugenia
 • Moldovan-Batrînac Viorelia
 • Buceaţchi Pavel
 • Lapicus Tatiana
 • Gorilă Anatolie
 • Fetescu Adrian
 • Domenti Oxana
 • Rusu Eugeniu
 • Gozun Anatol
 • Bejan Ion
 • Stratulat Nina
 • GURBULEA Valeriu
 • REŞETNICOV Artur
 • PÎRLOG Vitalie
 • COZMA Artur
 • GUZNAC Valentin
 • ABABII Ion
 • ŢVIRCUN Victor
 • MOLOJEN Vladimir
 • KISTRUGA Eugenia
 • COLENOV Igor
 • CHISTRUGA Zinaida
 • DOMENTI Oxana
 • PLOP Petru
 • ZUBCO Valeriu
 • MIHAI Gheorghe
 • TĂNASE Alexandru
 • FOCŞA Boris
 • HOTINEANU Vladimir
 • BUJOR Leonid
 • OLEINIC Alexandru
 • CEBANU Ion
 • NEGRUŢA Veaceslav
 • FORMUZAL Mihail
 • RICHICINSCHI Iurie
 • HÎNCU Valeriu
 • ROIBU Alexei
 • BEREJAN Ecaterina
Preşedinte
 • CRISTEA Valerian
 • Cristea Valerian
 • STEPANIUC Victor
 • MEJINSCHI Valentin
 • LEANCĂ Iurie
Secretar
 • COMERZAN Antonina
 • GHERCAVII Tudor
 • Focşa Ion
 • FOCŞA Ion
 • BUBUIOC Maria
Vicepreşedinte
 • CULCIŢCHI Mihai
 • CLIPA Constantin
 • Botnari Vladimir
 • BALMOŞ Galina
 • PAPUC Gheorghe
 • BULIGA Valentina
 • CATAN Victor