locul unde toate interesele se intersectează

Recomandă pagina

Termeni şi condiţii

Baza de date conţine următoarele seturi de informații: „Preşedinte”; „Parlament”; „Guvern”; „Aleşi locali”; „Curtea de Conturi”; „Curtea Constituţională”; „Procuratura”; „Instanţe judecătoreşti”; „Autorităţi Publice Centrale”.

Setul de date „Preşedinte” conţine numele, poza şi profilul tuturor preşedinţilor RM, de la data proclamării independenţei.

Profilul demnitarului include: perioada deţinerii funcţiei; sigla partidului al cărui membru este, cu posibilitatea de a accesa site-ul partidului respectiv; date biografice, după caz - cv-ul care se descarcă de pe site; declaraţiile cu privire la venit şi proprietate şi declaraţiile de interese personale care se descarcă de pe site (în cazul în care declarațiile nu sînt atașate, acestea pot fi descărcate de pe portalul oficial al declarațiilor http://declaratii.cni.md/); informaţii cu privire la participarea în alegeri, cu posibilitatea accesării informaţiei cu privire la toţi candidaţii care au participat în alegerile respective.

Setul de date conţine şi compartimentul conexiuni confirmate şi posibile. Conexiunile au fost confirmate de către administratorul site-ului în cazul, în care acesta a avut certitudinea că conexiunile se referă la demnitar. În conexiuni sunt indicate: comisiile, grupurile de lucru, comitetele, în componența cărora figurează numele demnitarului; hotărîrile Curţii de Conturi şi hotărîrile Curţii Europene pentru Drepturile Omului, în care figurează numele demnitarului; proiectele de legi promovate de demnitar, precum şi, după caz, expertiza coruptibilităţii a proiectului de lege respectiv.

Setul de date „Parlament” oferă informaţii cu privire la toate legislaturile Parlamentului RM, de la proclamarea independenţei. Fiecare legislatură conţine informaţii cu privire la toţi deputaţii aleşi şi o diagramă in formă de cerc, care oferă informaţii cu privire la coloratura politică a Parlamentului, în dependenţă de legislatură. Deputaţii din toate legislaturile pot fi selectaţi după următoarele criterii: comisii parlamentare permanente; membru de birou permanent; sex; fracţiune; mandate. Lista deputaţilor din fiecare legislatură este ordonată în ordine alfabetică, cu indicarea fracţiunii parlamentare, procentajul prezenţelor, numărul de mandate cîştigate de fiecare deputat, numărul de inițiative legislative (informații care urmează a fi completate). Prin accesarea numelui deputatului pot fi vizualizate: informaţii similare celor prezentate în cadrul setului de date „Preşedinte”; informaţii cu privire la participarea în alegeri, cu posibilitatea accesării informaţiei cu privire la toţi candidaţii care au participat în alegerile respective; prezenţa la şedinţele Parlamentului, cu posibilitatea descărcării în formatul PDF a stenogramelor Parlamentului; numărul de luări de cuvînt, de iniţiative legislative, declaraţii/interpelări (informații care urmează a fi completate).

Setul de date „Guvern” conţine informaţii cu privire la toate guvernele, de la proclamarea independenţei: denumirile ministerelor (în conformitate cu actul de numire a Guvernului) şi numele tuturor miniştrilor. Prin accesarea numelui oricărui membru de Guvern pot fi vizualizate informaţii similare celor prezentate în cadrul setului de date „Preşedinte”.

Setul de date „Curtea de Conturi” conţine informaţii cu privire la toţi membrii Curţii de Conturi, de la înființare, cu posibilitatea accesării tuturor numelor şi a informaţiilor similare celor prezentate în cadrul setului de date „Preşedinte”.

Setul de date „Curtea Constituţională” conţine informaţii cu privire la toţi judecătorii Curții Constituţionale, de la înființare, cu posibilitatea accesării tuturor numelor şi a informaţiilor similare celor prezentate în cadrul setului de date „Preşedinte”.

Setul de date „Procuratura” conţine informaţii cu privire la toţi procurorii generali și adjuncții acestora, cu posibilitatea accesării tuturor numelor şi a informaţiilor similare celor prezentate în cadrul setului de date „Preşedinte”.

Setul de date „Aleşi locali”, care urmează a fi completat, va oferi informaţii cu privire la primari, preşedinţi de raioane, alegeri locale. Prin accesarea oricărui ales local va exista posibilitatea vizualizării informaţiilor similare celor prezentate în cadrul setului de date „Preşedinte”. Aleșii locali vor putea fi selectaţi după următoarele criterii: localitate, sex, partid, mandate.

Setul de date „Instanţe judecătoreşti” oferă informaţii cu privire la judecători, care pot fi selectaţi după următoarele criterii: instanţa (competenţa materială: judecătorii, curţi de apel, CSJ); circumscripţia (competenţa teritorială: localitatea); sex. Prin accesarea oricărui judecător pot fi vizualizate informaţii similare celor prezentate în cadrul setului de date „Preşedinte”.

Setul de date „Autorităţi Publice Centrale” oferă informaţii cu privire la autorităţile publice centrale şi conducătorii acestora. Prin accesarea numelui oricărui conducător al autorităţilor publice centrale pot fi vizualizate informații similare celor prezentate în cadrul setului de date „Preşedinte”.

Printr-un search al numelui demnitarului, urmare a încrucişării tuturor informaţiilor incluse în baza de date, se oferă parcursul politic/profesional al acestuia.

Informațiile incluse în baza de date au fost colectate din izvoare oficiale, inclusiv de pe site-urile autorităților publice, în măsura disponibilității acestora.