locul unde toate interesele se intersectează

Порекомендовать страницу

Botnari Vasile

PDM Ministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor

Период: 20.01.2016 - настоящий

Guvernul Filip

Биографические данные

  • Дата рождения: 22.07.1975

  • Место рождения: or. Străşeni, Republica Moldova

  • Образование: 1990 - 1994 Colegiul Financiar-Bancar, Chişinău 2002-2006 Facultatea de Business şi Administrarea Afacerilor, Academia de Studii Economice din Moldova

  • Download CVDOC, 64 КБ

Декларации доходов

Кандидат на выборы со стороны партии

Click on the desired job to view its details.

Подтвержденные связи

Возможные связи